Professionelle


Salgs- & Leveringsbetingelser

Ordrebekræftelse
Ordrer er først endeligt accepteret, når en skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra Engelbrechts’ side.

Leveringstider
Engelbrechts’ generelle leveringstid er 6 uger ab Engelbrechts lager. Nogle produkter indgår i vores quick-ship program og kan derfor leveres hurtigere ved mindre bestillinger. Engelbrechts har ret til at ændre på leveringsdatoen. Kunden kan ikke hæve handlen som følge af ændret leveringsdato og Engelbrechts kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger eller tab, der måtte opstå i fald der skulle ske forsinkelse af leveringen. Leveringstiden (ab lager) påføres samtlige ordrebekræftelser.

Leveringsbetingelser
EU-lande: DDP Incoterms 2010

Ikke EU-lande i Europa: DAP Incoterms 2010

Resten af verden: Ex works Incoterms 2010

Fragt
Alle ordrer over DKK 10.000,- leveres uden transporttillæg i Danmark (brofaste øer) med mindre andet er aftalt. Ved ordrer under DKK 10.000,- påføres et transporttillæg. Levering uden for Danmark i henhold til aftale.

Nye ordrer kan ikke sammenlægges med allerede bekræftede ordrer.

Direkte levering
Ønskes direkte levering til slutkundens adresse er tillægsprisen DKK 1.500,-. Hvis der ønskes lift på lastbilen, er der et yderligere tillæg på DKK 750,-. Kunden skal endvidere oplyse relevant information om adgangsforhold, kontaktpersoner m.v. Ønskes levering på en helt bestemt dag, indenfor et helt bestemt tidsinterval er der ligeledes en tillægspris.

Transportreklamationer
Reklamationer over transportskader eller manglende varer skal straks fremsættes over for fragtmanden. Der skal desuden tages billeder af transportskaden. Disse billeder såvel som fragtbrev med anmærkninger sendes til Engelbrechts senest 7 dage efter.

Produkt
Engelbrechts gør opmærksom på, at alle mål er med +/- 5 mm tolerance, og at sædehøjde og dybde varierer afhængig af polstring- og materialetype. Ved læder tages højde for at hver enkelt hud er unik, og der kan derfor være små forskelligheder i glans og tekstur.

Reklamation over fejl og mangler ved produktet skal fremsættes skriftligt sammen med billeddokumentation senest 7 dage efter levering. Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

Reklamationsret
Der ydes 5 års reklamationsret mod fabrikationsfejl på standardvarer (materialer og konstruktioner). Slid og skader på betræk, overfladebehandling og lignende, samt polstringer der har stået i direkte sollys omfattes ikke af denne reklamationsret. Reklamationsretten omfatter ikke speciallavede produkter med kundens eget læder, stof eller andet materiale.

I tilfælde af reklamationer anerkendt af Engelbrechts vil produktet efter Engelbrechts valg blive repareret, ombyttet eller taget retur mod tilbagebetaling af købesummen. Kunden har ikke ret til at hæve købet, medmindre Engelbrechts har meddelt skrifteligt at reparation eller ombytning ikke er mulig. Engelbrechts ansvar kan aldrig overstige købesummen for produktet.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne oplyses på forespørgsel eller ved ordrebekræftelse. For ordrer på en vis størrelse samt specialvarer sker leveringen mod bankgaranti (netto 30 dage) eller mod forudbetaling. Engelbrechts har ejendomsretten til alle produkter, indtil de er betalt. Hvis ikke betalingen er foretaget inden for betalingsfristen tillægges et beløb på 2% pr. måned ligesom der tillægges DKK 100,- pr. rykkerskrivelse.

Force majeure mv
Engelbrechts kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen med kunden som følge af force majeure. Engelbrechts er endvidere ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, herunder forsinkelser forsaget af underleverandørens forhold, transportproblemer, problemer med råvarer eller andre uventede forhold.

Tvister
Eventuelle tvister mellem kunden og Engelbrechts skal føres ved Engelbrechts hjemting og i henhold til dansk ret.

Forbehold
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. Ligesom Engelbrechts forbeholder sig retten til at ændre på specifikationer, materialer, overflader og priser uden forudgående information.